Christenagenda.nl zoekt netwerkpartners, die hun activiteiten onder een breed christelijk publiek willen promoten! We bieden drie soorten partnerschappen aan.

Christenagenda.nl is een activiteit van Berensen.nl – kerk & media. We zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd en BTW-plichtig. De opbrengsten uit partnerschappen worden gebruikt ter bestrijding van de kosten van ontwikkeling en onderhoud van Christenagenda.nl.

Partner (basis)
– advertentiebanner in rechterkolom van alle pagina’s
– advertentietekst in nieuwsbrief
– op weekbasis
– in 2017 ter gelegenheid van de start van Christenagenda.nl extra aantrekkelijk geprijsd!
– tarief: neem contact op

Partner (RSS)
– christelijke evenementen automatisch en altijd actueel op je eigen website
– gefilterd aanbod op doelgroep, prijs, locatie etc. mogelijk
– op maandbasis
– tarief: neem contact op

Partner (dedicated)
– eigen subdomeinnaam (bijv. www.christenagenda.nl/jouwevent) of domeinnaam (bijv. jouwevent.nl); bezoekers zien direct en exclusief al jouw events
– al je events ook op christenagenda.nl
– al jouw events krijgen grafisch extra accent op christenagenda.nl
– advertentietekst in nieuwsbrief
– dedicated menu-item of adverentiebanner in rechtskolom van alle pagina’s mogelijk
– op halfjaarbasis
– tarief: neem contact op