Christenagenda.nl is de meest omvangrijke UIT-kalender van Christelijk Nederland. Meer dan 180 kerken en christelijke organisaties publiceren hun evenementen op onze site. Ook jouw evenement voegen we graag gratis toe. Door onze specifiek christelijke doelgroep krijgt je evenement zo gratis meer publiciteit. Toevoegen is makkelijk, snel en verloopt grotendeels geautomatiseerd.

Geautomatiseerd toevoegen via Facebook
Publiceer je al evenementen op Facebook? Dan hebben we iets makkelijks voor je: we kunnen geautomatiseerd jouw evenement dat al op Facebook staat, toevoegen aan christenagenda.nl. Dit hoeft slechts eenmalig: christenagenda.nl zal erna wekelijks geautomatiseerd jouw eventuele nieuwe evenementen van Facebook downloaden en op de site plaatsen. Geen extra werk, wel extra PR! Het enige wat je hoeft te doen, is de link van je Facebook-pagina eenmalig aan ons toesturen.

Handmatig meerdere evenementen toevoegen
Wil je ineens meerdere evenementen toevoegen? Stuur je persbericht naar toevoegen [at] christenagenda.nl, en we plaatsen je evenementen ineens na ontvangst van je bericht.

Handmatig een evenement toevoegen
Dat gaat het makkelijkst door het invullen van onderstaand formulier: